Có phải da của chúng ta luôn được cố định?
Có rất nhiều loại người trên thế giới,
tại sao da chỉ có 3 loại?
Your Skin
type is?Có rất nhiều loại da khác nhau như những người trên thế giới, 

cũng như thời gian họ thở.

Chỉ đơn giản là các nhà sản xuất mỹ phẩm đơn giản hóa nó.Vì vậy, rất khó để tìm được mỹ phẩm phù hợp với làn da của bạn.

Bởi vì mọi thứ thay đổi theo mùa, theo tình trạng sức khỏe của bạn, theo thời gian.

Vì thế chúng tôi phân tích làn da của bạn.

  Skinfit = Skin Fitness  


Chương trình Skinfitt cho khách hàng nhận được báo cáo da số hóa, Bạn có thể nhận được báo cáo da số liệu về dầu, độ ẩm, nhạy cảm, tế bào chết và tình trạng xuất hiện trong ảnh phóng to da của khách hàng cùng một lúc và cấu tạo mỹ phẩm phù hợp nhất với da của khách hàng.SKINFIT
PROGRAM  Sản phẩm phù hợp nhất với tình trạng da của bạn.  

Chúng tôi có một nhóm gồm Ai và các chuyên gia da liễu phân tích da của bạn và gửi cho bạn mỹ phẩm phù hợp nhất.
Bước 1. 

Gửi lens soi da và chụp ảnh


Bước 2.  

Nhận báo cáo da và gửi mỹ phẩm phù hợp


Bước 3. 

Chụp lại da sau 2 tuần

Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM ·


Chương trình của chúng tôi chăm sóc da cho bạn theo chu kỳ 2 tuần.
Bước 1.

Gửi lens soi da và chụp ảnhLens soi da được vận chuyển từ Skinfit đến điện thoại di động để xem xét tình trạng da của bạn rõ ràng và chi tiết hơn.

S K I N F I T
Bước 2.

Nhận báo cáo da và gửi mỹ phẩm phù hợpSkinFit sẽ gửi cho bạn báo cáo và 2 tuần của sản phẩm chăm sóc da phù hợp với làn da của bạn dựa trên hình ảnh da mà bạn đã chụp. Báo cáo.

S K I N F I T
Bước 3.

Chụp lại da sau 2 tuầnSkinFit đã chăm sóc da của bạn trong 2 tuần. 

Dựa trên tình trạng da mới của bạn sau 2 tuần, 

chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm chăm sóc da cá nhân hóa một lần nữa. 

Điều này nhằm mục đích duy trì làn da đẹp và khỏe mạnh của bạn.

S K I N F I T

Rất nhiều người đã sử dụng chương trình    Skinfit program   rồi.


SKINFIT
PROGRAM  Sản phẩm phù hợp nhất với tình trạng da của bạn.  

Chúng tôi có một nhóm gồm Ai và các chuyên gia da liễu phân tích da của bạn và gửi cho bạn mỹ phẩm phù hợp nhất.


Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM ·


Skinfit Program

COMPANY : DKHC Corp | OWNER : Kang Hyeongjin | CALL : 1877-3687 | FAX : 0507-563-1040 |  ADDRESS : 15588 convention center-#802-803, 55, Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

BUSINESS LICENSE : 713-81-02307
ONLINE ORDER LICENSE : 2021-Gyeonggi Ansan-0179 | CPO : Kang Hyeongjin (dkhc@dkhc.kr)


Copyright SkinFit Program All rights reserved.

 


Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM · Your skin type is? · SKINFIT PROGRAM ·
Skinfit Program

COMPANY : DKHC Corp | OWNER : Kang Hyeongjin | CALL : 1877-3687 | FAX : 0507-563-1040
ADDRESS : 15588 convention center-#802-803, 55, Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

BUSINESS LICENSE : 713-81-02307
ONLINE ORDER LICENSE : 2021-Gyeonggi Ansan-0179 | CPO : Kang Hyeongjin (dkhc@dkhc.kr)

Copyright SkinFit Program All rights reserved.